Ympningsmetoder

Det finns flera olika sätt att ympa på. Jag själv har provat 2 metoder, den ena kallar jag V – metoden och den andra skarvmetoden. Båda fungerar bra men skarvmetoden använder jag mest när stam och ymp är olika stora.

du behöver

Sekatör, ympkniv och ymptejp.

Vissa använder en plastpåse och sätter över plantan när de ympat klart.

Skarvmetoden

Jag tar ympkvisten och snedskär den på ena sidan så att den blir ca 2-3 cm. Sen snedskär jag moderplantan så att den får ett lika långt snitt. Sätt ihop stammen och ympen. Var noga med att ytterhöljet på de båda möts, det är där de sammanfogas och ympningen lyckas. Snurra runt med ymptejp.

V-METODEN

Jag tar ympkvisten och snedskär den på 2 sidor så att det blir en avlång spets på ca 2-3 cm. Sen klipper jag av moderplantan så att den är ca 15-20cm hög. Jag sätter ett snitt mitt i stammen. Dela stammen och stick ner ympen. Var noga med att ytterhöljet på de båda möts, det är där de sammanfogas. Snurra runt med ymptejp.