OM AVOKADO

Avokado är en art i familjen lagerväxter som odlas för sin frukter.

FAKTA

Avokadoträdet kan bli 20 – 30 meter högt och behåller sina blad året om. Bladen är 12-25 cm långa. Trädet tål inte frost och odlas framför allt på platser med medelhavsklimat.

Ett träd kan få ca 120 frukter per år.

Arter

Det finns 3 underarter av avokadoträd som odlas i olika delar av världen och är olika härdiga:

  • västindiska, den minst härdiga,
  • guatemalanska t ex Hass som är den vanligaste sorten här i Sverige. Tål temperaturer ner till 0grader.
  • mexikanska, den mest härdiga. Kan klara en köldknäpp ner till -9 grader. Exempel på sorter är Del Rio (Pryor), Mexicola Grande, Opal (Lila), Wilma (Brazos belle).

Mexikanska hybrider, en korsning av mexikanen och antingen den guatemalanska eller västindiska underarten. Ex Bacon är den mest frosttoleranta av hybriderna och tål -4 några timmar i streck. Andra hybrider är Brogden, Fuerte, Maj, Vinter Mexikansk.

Härdigheten gäller för mogna träd som är 3-5 år gamla. Unga träd behöver fortfarande skydd vid kyla. Avokadon föredrar full sol men kan växa i halvskugga. Den vill stå i väldränerad jord så det är en fördel att plantera i lutning eller på en plats högre än marknivån.

TYPER

Det finns 2 typer av avokados, A och B.

Hos typ A så är blomman kvinnlig på morgonen och manlig på kvällen och tvärtom hos typ B. Det innebär att det underlättar för pollineringen om det finns både en typ A & B avokado i närheten av varandra.

​Typ A sorter: Hass, Gwen, Pinkerton, Reed m fl

Typ B sorter: Fuerte, Sharwil, Zutano, Bacon m fl