Beskära

För unga plantor: Knipsa av det översta bladparet så att avokadon bildar en förgrening där. Det vanliga är att det kommer 2 nya grenar där man knipsat, så man kan knipsa dessa grenar igen så att även de får förgreningar. Skulle det komma grenar från stammen under den tilltänkta kronan, så ta bort sådana grenar innan de hinner växa till sig.

För äldre plantor: Den bästa tiden för att beskära en avokado planta är verkligen när som helst, så länge du gör en lätt beskärning dvs mindre än 1/3 av grenen. Om du vill göra en kraftig beskärning på din avokado planta, bör du vänta till sen vinter eller tidig vår, strax före den aktiva växtperioden för plantan. 

​Beskär strax ovanför en utåtriktad gren eller ett utåtriktat öga. Då kommer grenen fortsätta växa åt det håll som ögat pekar. Klipp inte för nära ögat, men lämna inte heller en lång ”tapp” på grenen. 

Jag har även låtit några av mina plantor växa fritt och de har förgrenat sig fint själv.